Official blog of sukumart online shopping.सुकुमार्टमा सामानको कम्प्लेन कसरि गर्ने ?

July 15, 2022

तपाइले सुकुमार्टमा किनेको सामानको Warranty/Exchange अवधिमा यसरि Complaint गर्न सक्नु हुन्छ। समानको Warranty/Exchange अवधिको बारेमा Add to Cart को तल यसरि जानकारी दिइएको हुन्छ।

(Note: Warranty/Exchange अवधिमा सामानले काम नगरेको खण्डमा मात्र सामानको कम्प्लेन गर्न मिल्छ। )

सामानको कम्प्लेन गर्न सुकुमार्टमा एकाउन्ट हुनुपर्छ। एकाउन्ट छैन भने तपाई जुन सुकै समयमा सुकुमार्टमा एकाउन्ट खोल्न सक्नु हुन्छ।
Register गरेर अथवा Facebook/Google बाट पनि सुकुमार्टमा एकाउन्ट खोल्न सक्नु हुन्छ ।

Account Login or Register गर्न Account मा Click गर्नुहोस ।

Login/Register गरेपछि सुकुमार्टमा तपाईको एकाउन्ट खुल्छ अनि support मा click गर्नुहोस ।

त्यसपछि यो फर्म भरेर Submit गर्नुहोस अनि हामी तपाईको Email अथवा Phone मार्फत सम्पर्क गर्नेछौ।